Vill du boka tid eller
har du en fundering?
Ring oss på 060-17 25 35


Vinterdäckslagen

 

När måste vinterdäck användas?

Vid färd på väg under perioden 1 december - 31 mars ska vinterdäck eller likvärdig utrustning användas när det är vinterväglag. Kravet gäller för personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av ett sådant fordon.

Från  1 oktober- 30 april får du använda vinterdäck, 1 december - 31 mars måste du använda vinterdäck.

4 kap. 18a§ Trafikförordning (1998:1276)

Vad är vinterdäck?

För att betraktas som vinterdäck måste dubbade eller odubbade däck uppfylla två krav. Dels att däcken är särskilt framtagna för vinterkörning, dels att däcken är märkta på något av följande sätt:

• M + S
• M.S.
• M & S
• M – S
• MS
• Mud and Snow.

Eftersom det inte framgår på däcken att de är särskilt framtagna för vinterkörning har Däckbranschens Informationsråd och STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) tagit fram listor över tillåtna vinterdäck.

Listorna är dock inte fullständiga. Om dina däck inte finns med på listorna kan du få informationen från din däckhandlare.
 
Vägverkets föreskrifter om bilar (VVFS 2003:22)

Vad är likvärdig utrustning till vinterdäck?

Sommardäck med snökedjor på fordonets samtliga hjul är likvärdig utrustning till vinterdäck.
Däremot betraktas grovmönstrade terrängdäck inte som likvärdig utrustning till vinterdäck. Även om dessa däck är märkta med M och S anses de inte lämpliga för användning på vinterväglag. Endast då däcktillverkaren gett besked om att däcket är särskilt framtaget för vinterkörning är det ett tillåtet alternativ till vinterdäck.
 

Vilka undantag finns från kravet på användning av vinterdäck?

Ett fordon får köras med sommardäck, trots bestämmelserna om vinterdäck, i följande fall:
1. om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten
a. för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål,
b. för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning,

2. om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre,

3. om fordonet är registrerat i utlandet, eller

4. vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.

4 kap. 18a§ Trafikförordning (1998:1276)

Trots  bestämmelserna i 4 kap. 18a§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) får ett fordon brukas i följande fall om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

• För färd med stöd av saluvagnslicensens kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till sådan plats eller lokal eller till garage.
• För körning med stöd av saluvagnslicensens i den omfattning som behövs för demonstration eller försäljning.
• För färd, om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.


När får dubbdäck användas?

Dubbdäck får användas under perioden 1 oktober - 30 april och under annan tid om det är vinterväglag, som motiverar användning av dubbade däck. 


 

Vilket mönsterdjup ska däcken ha?

Däck ska ha ett kvarvarande profildjup av minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. Vid färd på väg under perioden 1 december - 31 mars när det är vinterväglag ska däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3 500 kg samt släpvagn som dras av ett sådant fordon, ha ett kvarvarande profildjup av minst 3 mm i däckets huvudmönster. Kravet på 3 mm mönsterdjup gäller dels vinterdäck, dels sommardäck som får användas enligt de undantag som anges i Trafikförordningen (4 kap. 18a§).


Gäller kravet på användning av vinterdäck även tunga fordon?

Nej. Vägverket rekommenderar dock att vinterdäck används när det är vinterväglag.
Undersökningar som genomförts om effekterna av vinterdäcksanvändning på tunga fordon,
lastbilar och bussar med en totalvikt över 3,5 ton, har inte visat de kostnads- och nyttoeffekter som konstaterats för lättare fordon.


Finns det något krav på högsta ålder för däck?

Nej. Någon signifikant försämring av gamla vinterdäcks friktionsegenskaper har inte påvisats vid de undersökningar som har genomförts. Däck som lagras bör dock förvaras svalt, torrt och mörkt.


Vilka krav gäller vid utbyte av däck på personbil?

EG-typgodkänd personbil
Däck och fälgar till personbil som är godkänd enligt EG:s helfordonsdirektiv (anges med koden T14A i registreringsbeviset) skall uppfylla kraven i direktiv 92/23/EEG avseende montering av däck, vilket innebär att:

• Däcken skall vara typgodkända enligt direktiv 92/23/EEG (e-märkta) eller ECE-reglemente 30 (E-märkta).
• Regummerade däck skall vara typgodkända enligt ECE-reglemente 108 (E-märkta).
• Däcken skall ha en belastningsförmåga som motsvaras av bilens största tillåtna axelbelastning.
• Däcken skall ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med bilens högsta
konstruktiva hastighet, med undantag för vinterdäck som får vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst 160 km/h (hastighetsbeteckning Q).

Däcken skall vara av samma typ och uppfylla de generella kraven på mönster.


Vilket mönsterdjup ska däcken ha?

Däck ska ha ett kvarvarande profildjup av minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. Vid färd på väg under perioden 1 december - 31 mars när det är vinterväglag ska däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3 500 kg samt släpvagn som dras av ett sådant fordon, ha ett kvarvarande profildjup av minst 3 mm i däckets huvudmönster. Kravet
på 3 mm mönsterdjup gäller dels vinterdäck, dels sommardäck som får användas enligt de undantag som anges i Trafikförordningen (4 kap. 18a§).


Vägverkets föreskrifter om bilar (VVFS 2003:22)

• rdjup och i tillämpliga fall även kraven på dubbdäck.

Vid utbyte av däck och fälgar är följande däck- och fälgstorlekar tillåtna att användas utan registreringsbesiktning av bilen:

• De däck och fälgar som ingår i helfordonsgodkännandet,
• andra däckdimensioner med en storlek som ligger inom de min- och maxgränser som det i godkännandet minsta och största däcket har, samt
• ytterligare storlekar som fordonstillverkaren anger och tar ansvar för.

Bilägare rekommenderas att vända sig till sin märkesrepresentant för information om vilka däck- och fälgstorlekar som är godkända men inte anges i registreringsbeviset eller de storlekar som är tillåtna eftersom fordonstillverkaren tagit ansvar för att bilen fortfarande uppfyller grundkraven i helfordonsgodkännandet.Nationellt godkänd bil

Däck till nationellt godkänd bil (typ- eller registreringsbesiktad) skall uppfylla följande krav:

• Däcken skall ha en belastningsförmåga som motsvaras av bilens största tillåtna axelbelastning.
• Däck till personbil skall vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst 180 km/h (hastighetsbeteckning S), med undantag för vinterdäck som får vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst 160 km/h (hastighetsbeteckning Q).
• Däcken skall vara av samma typ och uppfylla de generella kraven på mönsterdjup och i tillämpliga fall även kraven på dubbdäck.
• Däck och fälgar skall ha fri rörlighet i hjulhuset med hänsyn till hjulupphängning och styrning.
• Tillåtna däck som får användas utan registreringsbesiktning av bilen är de dimensioner som inte avviker med mer än ± 5 % av originaldäckets rullningsomkrets.


Har du rätt hastighetsbeteckning på dina däck?

EG-godkända bilar
Helfordonsgodkännande började tillämpas 1995 och blev obligatoriskt 1 januari 1998 för alla nya personbilar. Någon av koderna  T14A, T14D i registreringsbeviset visar att fordonet är helfordonsgodkänt.
 Personbil som är godkänd enligt EG:s helfordonsdirektiv ska ha däck som är dimensionerade för bilens högsta konstruktiva hastighet.
Vinterdäck ska antingen vara dimensionerade för fordonets maxhastighet eller för minst den hastighet som beteckningen Q (160 km/h) innebär.
 
Nationellt godkända bilar
De flesta personbilar före årsmodell -98 är inte EU-godkända utan nationellt godkända (typ- eller registreringsbesiktade). Nationellt godkända bilar behöver inte ha sommardäck som har högre hastighetsbeteckning än "S" vilket innebär 180 km/h.
Vinterdäck ska antingen vara dimensionerade för fordonets maxhastighet eller för minst den hastighet som beteckningen Q (160 km/h) innebär.
 
Hastighetsbeteckning
Under "Axlar och hjul" i registreringsbeviset finns uppgifter om fordonets däckdimension, belastningsindex och hastighetsbeteckning. Under "Övriga data" finns dessutom uppgifter om ev alternativa däck och fälgar.

Här följer några vanliga hastighetsbeteckningar (symboler) som anger den högsta hastighet som däcket är konstruerat för:

Q160 km/hH210 km/h
S180 km/hV240 km/h
T190 km/hW270 km/h


Maxhastighet

Däckets hastighetsbeteckning i registreringsbeviset är inte samma sak som bilens högsta konstruktiva hastighet (maxhastighet). Det finns information om fordonets maxhastighet i registreringsbeviset, men endast för senare års modeller. För att få den uppgiften för äldre bilar måste du vända dig till din märkesrepresentant.