Vill du boka tid eller
har du en fundering?
Ring oss på 060-17 25 35


Ny regler klara för vinterdäck November 2009

 
Slopat undantag för vinterdäcksregler för bilar på väg till eller från Sverige, ny gräns för hur många dubbar ett däck får ha - och två veckor kortare tid med dubbdäck.

Nya regler är klubbade för vinter- och dubbdäck.

De nya reglerna börjar gälla den 1 december, efter beslut av Transportstyrelsen. Undantaget för bilar på väg till eller ifrån Sverige slopas. Därmed måste alla personbilar och lätta lastbilar, oavsett registreringsland, ha minst tre millimeters mönsterdjup under tiden från den 1 december till den 31 mars. För lastbilar och bussar gäller minst fem millimeters mönsterdjup om det råder vinterväglag.

Som tidigare rapporterats kortas också tiden som dubbdäck är tillåtna med två veckor. I fortsättningen råder dubbdäcksförbud mellan den 16 april och den 30 september. Tidigare inträdde förbudet först den 1 maj.

Vidare har Finland, Norge och Sverige gemensamt beslutat om en fördröjd begränsning av antalet dubbar per däck. Från den 1 juli 2013 får ett däck ha högst 50 dubbar per meter rullomkrets.

Nyordningen grundas i att regeringen i oktober beslutade att ändra trafikförordningen. Då gavs också kommunerna rätt att införa lokala dubbdäcksförbud på vissa gator för att minska antalet hälsofarliga partiklar i luften.

TT den 9 november 2009.